Pau Claris Advocats

Àrees


Citralls del Palau de Justícia de Barcelona
Palau de Justícia de Barcelona

.

.

Els nostres serveis estan destinats a l’assessorament, gestió i consulta tant de persones jurídiques com físiques, i estructurats en diverses àrees. A continuació podeu consultar la relació de serveis prestats segons les diferents àrees.

Àrea Civil

 • Contractació civil
 • Denúncia i impugnació de clàusules abusives
 • Família (separacions, divorcis, plans de parentalitat, filiació, incapacitacions)
 • Successions (planificació hereditària, testaments, declaracions d’hereus, manifestacions i acceptacions, repartiments i liquidació d’herències)
 • Propietat horitzontal (comunitats de propietaris: constitució, estatuts, juntes, impugnació d’acords, reclamació de quotes)
 • Arrendaments (contractació, desnonaments, resolucions contractuals)
 • Responsabilitat civil, contractual i extracontractual
 • Dret registral i hipotecari
 • Dret patrimonial

Àrea Mercantil

 • Competència deslleial
 • Reclamació de crèdits
 • Contractes d’agència i distribució
 • Societats (constitució i dissolució de societats, elaboració, adaptació i modificació d’estatuts, assistència a juntes, actes i certificacions, trasllats de domicili, ampliacions i reduccions de capital, fusions, assessorament a òrgans administració, impugnació d’acords socials, accions de responsabilitat)
 • Interlocució amb Institucions i Administració

Àrea Tributària

 • Gestió comptable per empreses i autònoms
 • Planificació tributària
 • Assessorament i gestió de tributs
 • Impost de Societats, Estimació Directa, Mòduls
 • Fiscalitat a l’entorn familiar: Successions, Donacions, Protocols familiars
 • Assistència a inspeccions fiscals
 • Dret Administratiu tributari. Recursos administratius, reclamacions TEAR i procediments judicials contenciós administratius

Àrea Laboral

 • Dret administratiu laboral
 • Contractació
 • TGSS: Inscripció empreses, afiliació treballadors, gestió variacions, subrogacions
 • Gestió nòmines i cotitzacions
 • Acomiadaments, objectius, disciplinaris, col•lectius
 • Negociacions, conciliacions
 • Procediments laborals
 • Inspeccions: assessorament, assistència, impugnacions

Àrea Processal

 • Direcció de procediments judicials en l’àmbit de la jurisdicció civil, mercantil, contenciós-administrativa i laboral: planificació estratègica del litigi a través de totes les instàncies

Àrea Internacional

 • Contractació internacional
 • Reconeixement i execució de títols estrangers davant de tribunals de l’Estat espanyol i execucions de títols espanyols davant de tribunals estrangers
 • Dret de família (divorci, reclamació de pensions d’aliments, responsabilitat parental i règim de comunicació, segrest internacional de menors)
 • Tramitació de i oposició en el procediment monitori europeu i procediment d’escassa quantia
 • Exequatur de sentències estrangeres

Àrea de Dret Penitenciari

 • Classificacions inicials i progressions de grau
 • Permisos
 • Llibertat condicional
 • Règim sancionador

C. Pau Claris 97 - 08009 - Barcelona | T. 93 318 59 70 | info@pauclarisadvocats.com