Pau Claris Advocats

Sergi Llagostera Xargayó


Sergi LlagosteraFormació i Especialitats

  • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1989.
  • Advocat en exercici des de 1989.
  • Doctorat en Dret civil per la Universitat de Barcelona l’any 2001 amb la tesi “En torno a la inconstitucionalidad de la legislación de las rentas en los arrendamientos urbanos”.
  • Diplomat en estudis tributaris per l’Escola d’Alta Direcció i Administració de Barcelona (EADA) l’any 1990.
  • Col·legiat com a administrador de finques no exercent, col·labora amb diferents administracions de finques com a assessor jurídic.
  • President de l’“Associació de Propietaris de Catalunya”, que agrupa propietaris de finques urbanes destinades tant a l’arrendament d’habitatges com de locals de negoci.
  • En el seu exercici professional s’ha especialitzat en les àrees de dret civil i mercantil, singularment, les matèries d’arrendaments urbans, propietat horitzontal i dret immobiliari.

Docència

  • Des de l’any 1989 imparteix l’assignatura de Dret en l’Escola Superior de Relacions Públiques de la Universitat de Barcelona.
  • Ha estat professor col·laborador del Departament de Dret Civil de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i de diferents Escoles de pràctica jurídica.


C. Pau Claris 97 - 08009 - Barcelona | T. 93 318 59 70 | info@pauclarisadvocats.com