Pau Claris Advocats
Palau de Justícia de Barcelona
C. Pau Claris 97 - 08009 - Barcelona | T. 93 318 59 70 | info@pauclarisadvocats.com
Sergi Llagostera Xargayó

Sergi LlagosteraFormació i Especialitats

  • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1989.
  • Advocat en exercici des de 1989.
  • Doctorat en Dret civil per la Universitat de Barcelona l’any 2001 amb la tesi “En torno a la inconstitucionalidad de la legislación de las rentas en los arrendamientos urbanos”.
  • Diplomat en estudis tributaris per l’Escola d’Alta Direcció i Administració de Barcelona (EADA) l’any 1990.
  • Col·legiat com a administrador de finques no exercent, col·labora amb diferents administracions de finques com a assessor jurídic.
  • President de l’“Associació de Propietaris de Catalunya”, que agrupa propietaris de finques urbanes destinades tant a l’arrendament d’habitatges com de locals de negoci.
  • En el seu exercici professional s’ha especialitzat en les àrees de dret civil i mercantil, singularment, les matèries d’arrendaments urbans, propietat horitzontal i dret immobiliari.

Docència

  • Des de l’any 1989 imparteix l’assignatura de Dret en l’Escola Superior de Relacions Públiques de la Universitat de Barcelona.
  • Ha estat professor col·laborador del Departament de Dret Civil de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i de diferents Escoles de pràctica jurídica.


read more
Marion Hohn Abad

Marion Hohn AbadLlicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1991, va obtenir l’any 1994 els títols de Magistra-Legum (LL.M.) i Doctora en Dret per la Westfälische Wilhelms-Universität Münster (RFA).

És advocada en exercici amb col·legiació a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 1994.

Va començar a formar-se en mediació l’any 2003 i figura inscrita com a mediadora en el Registre de Mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. També figura en els registres de Comptadors partidors i Mediadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.Està habilitada com a traductora-intèrpret jurada d’alemany.

És membre de l’Associació Hispano-Alemanya de Juristes des de 1995 i de l’associació Mikk e.V. des de l’any 2012.
Especialitzada en les matèries de dret civil, família i successions, així com en dret penitenciari, dret processal, dret internacional privat i dret processal comunitari i internacional.

Des de l’any 1995 manté una col·laboració estable amb el notari i advocat de Langen (Frankfurt am Main) Andreas Padberg.


read more
Rubén Redon i Carví

Rubén Redón i CarviLlicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona a l’any 1986.

Advocat en exercici des de 1987

Formació especialitzada en dret societari, dret successori, dret tributari, gestió econòmica i dret laboral d’empresa.

Acredita 25 anys d’exercici en la direcció lletrada de procediments judicials en els ordres civil, mercantil, penal, laboral i contenciós – administratiu.

Intervenció com a Secretari i assessor de Consells d’Administració en societats mercantils.

Intervenció com a mandatari administrador en la formació d’inventari, liquidació i repartiment d’herències i patrimonis.

Intervenció com a assessor de comunitats de bens, propietats horitzontals i patrimonis.

Intervenció en la planificació i gestió tributària d’empreses i patrimonis i assistència en inspeccions.

Director de Bufet Redon, despatx professional especialitzat en les activitats d’assessorament i gestió per a empreses, professionals i autònoms.

Director de Assessoria Empresarial Adviser, societat professional d’advocats especialitzada en l’assessorament jurídic i direcció contenciosa.

Incorporat a Pau Claris Advocats, on es sincronitzen les especialitats dels advocats integrants del Bufet i es participa de la col·laboració en una xarxa d’advocats amb despatxos en altres ciutats de l’estat espanyol, de la Unió Europea i Amèrica.

Visita el web bufetredon.com

Logo_Bufet_Redon_Web


read more