Pau Claris Advocats

Rubén Redon i Carví


Rubén Redón i CarviLlicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona a l’any 1986.

Advocat en exercici des de 1987

Formació especialitzada en dret societari, dret successori, dret tributari, gestió econòmica i dret laboral d’empresa.

Acredita 25 anys d’exercici en la direcció lletrada de procediments judicials en els ordres civil, mercantil, penal, laboral i contenciós – administratiu.

Intervenció com a Secretari i assessor de Consells d’Administració en societats mercantils.

Intervenció com a mandatari administrador en la formació d’inventari, liquidació i repartiment d’herències i patrimonis.

Intervenció com a assessor de comunitats de bens, propietats horitzontals i patrimonis.

Intervenció en la planificació i gestió tributària d’empreses i patrimonis i assistència en inspeccions.

Director de Bufet Redon, despatx professional especialitzat en les activitats d’assessorament i gestió per a empreses, professionals i autònoms.

Director de Assessoria Empresarial Adviser, societat professional d’advocats especialitzada en l’assessorament jurídic i direcció contenciosa.

Incorporat a Pau Claris Advocats, on es sincronitzen les especialitats dels advocats integrants del Bufet i es participa de la col·laboració en una xarxa d’advocats amb despatxos en altres ciutats de l’estat espanyol, de la Unió Europea i Amèrica.

Visita el web bufetredon.com

Logo_Bufet_Redon_Web


C. Pau Claris 97 - 08009 - Barcelona | T. 93 318 59 70 | info@pauclarisadvocats.com