Pau Claris Advocats

Marion Hohn Abad


Marion Hohn AbadLlicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1991, va obtenir l’any 1994 els títols de Magistra-Legum (LL.M.) i Doctora en Dret per la Westfälische Wilhelms-Universität Münster (RFA).

És advocada en exercici amb col·legiació a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 1994.

Va començar a formar-se en mediació l’any 2003 i figura inscrita com a mediadora en el Registre de Mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. També figura en els registres de Comptadors partidors i Mediadors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.Està habilitada com a traductora-intèrpret jurada d’alemany.

És membre de l’Associació Hispano-Alemanya de Juristes des de 1995 i de l’associació Mikk e.V. des de l’any 2012.
Especialitzada en les matèries de dret civil, família i successions, així com en dret penitenciari, dret processal, dret internacional privat i dret processal comunitari i internacional.

Des de l’any 1995 manté una col·laboració estable amb el notari i advocat de Langen (Frankfurt am Main) Andreas Padberg.


C. Pau Claris 97 - 08009 - Barcelona | T. 93 318 59 70 | info@pauclarisadvocats.com