Pau Claris Advocats

El Despatx


PAU CLARIS ADVOCATS reuneix en un espai cèntric de Barcelona a advocades i advocats de diferents especialitats que comparteixen no només unes instal·lacions modernes i uns serveis comuns, sinó sobre tot els seus coneixements i l’experiència derivada de les seves trajectòries professionals de més de 25 anys quan la defensa dels interessos dels seus clients ho requereix.

Les persones, empreses i entitats que s’adrecin a PAU CLARIS ADVOCATS per resoldre necessitats o conflictes de tipus jurídic rebran assessorament preventiu i, quan sigui necessari, defensa i orientació en tot tipus de procediments judicials.

A PAU CLARIS ADVOCATS els clients trobaran professionals oberts a l’ús de mètodes de resolució alternativa de conflictes. La utilització d’aquests mètodes, en determinats casos, pot ser útil i ajudar a estalviar costos, personals i materials, i temps, en la seva resolució.

el-despatx

PAU CLARIS ADVOCATS és un despatx amb vocació internacional, és a dir, amb vocació d’acompanyar els clients que vulguin emprendre o hagin de resoldre assumptes a l’estranger o aquells de fora que necessitin un acompanyament legal aquí. Per aquest motiu, està connectat amb una xarxa de professionals d’altres països amb els que col·labora.

En matèria d’honoraris, PAU CLARIS ADVOCATS actua amb transparència, per tal que el client, des d’un principi, tingui tota la informació sobre el cost de la intervenció de qualsevol dels professionals que l’integren.

 


C. Pau Claris 97 - 08009 - Barcelona | T. 93 318 59 70 | info@pauclarisadvocats.com